พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ นำโดย นายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากร และพนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา ถวายบังคมพร้อมกัน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์