วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ นำโดยนายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ข้าราชการ และพนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้ร่วมกันถวายความเคารพหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายภัตตาหารเช้าให้แก่พระสงฆ์ เข้าวางพวงมาลา และถวายบังคมพร้อมกันในพิธีช่วงเช้า  และพิธีในช่วงเย็นร่วมกันจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ