คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

วันนี้ (4 ธันวาคม 2562) สภาเด็กและเยาวชนตำบลมหาโพธิ จัดกิจกรรมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนชุดใหม่ เพื่อแทนคณะเดิมที่หมดวาระลง ณ ร.ร.บ้านคลอง ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี