วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ นำโดยนายบุญลือ อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        มหาโพธิ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562