จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พื้นที่หมู่ที่ 1

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ นำโดย นายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ และพนักงานส่วนตำบลมหาโพธิ ร่วมกับ อำเภอสระโบสถ์ และประชาชนจิตอาสาตำบลมหาโพธิ ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายนิรันดร์  คำล้าน ปลัดอวุโสอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธานในการดำเนินโครงการ