พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เป็นประธานในพิธี เป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ให้กับประชาชนในตำบลมหาโพธิ  ณ วัดมหาโพธิ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ วัดโพธิ์กลางบ้านคลอง เวลา 13.00 – 16.00 น.