จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พื้นที่ หมู่ที่ 2

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ นำโดย นายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ และพนักงานส่วนตำบลมหาโพธิ ร่วมกับ อำเภอสระโบสถ์ และประชาชนจิตอาสาตำบลมหาโพธิ ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายจตุพัทธ์  ชูปลื้ม ปลัดอำเภอสระโบสถ์ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธานในการดำเนินโครงการ