งานวันเด็กแห่งชาติ 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ นำโดยนายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย ศรีเมือง นายอำเภอสระโบสถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงของเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมหาโพธิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเขา ซุ้มกิจกรรมตอบคำถาม โยนบอลลงตะกร้า ระบายสีเติมสีสัน โยนห่วง โดยให้เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม  มีอาหารพร้อมเครื่องดื่มบริการให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม และมีของรางวัลมอบให้กับเด็กอีกมากมาย