กิจกรรม Presenter งานถนนคนเดินอำเภอสระโบสถ์

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ นำโดย นายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ และพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพ Presenter งานถนนคนเดินอำเภอสระโบสถ์ ณ ตลาดร้อยปีสระโบสถ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี