ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

 

9/9 หมู่ 5  ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี 

รหัสไปรษณีย์        15240

เบอร์โทร               0-3678-7071,0-3678-7047

เบอร์แฟกซ์           0-3678-7071