เดินขบวน “แต่งชุดไทย นุ่งโจม ห่มสไบกันทั้งเมือง”

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. นายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ และพนักงานส่วนตำบลมหาโพธิ ร่วมเดินขบวน “แต่งชุดไทย นุ่งโจม ห่มสไบกันทั้งเมือง” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี เริ่มต้นจากสนามสวนราชานุสรณ์ถึงพระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดโครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2563 (สิ้นสุดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธาน