วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายบุญลือ อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบิหารส่วนตำบลมหาโพธิ พร้อมด้วยรองนายกฯ เลขาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนบ้านมหาโพธิ และวัดโพธิศรีมหาโพธิ

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.