ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อนสองล้อแบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน ๑ คัน