บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 63

วันที่ 11 - 14 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ได้ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 10 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560 -2563

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.