องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ขอเชิญชวนท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ทำแบบสำรวจฯ  2 ช่องทางดังนี้

  1. ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/p933ey

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.