โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.