โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “มหาโพธิเกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมหาโพธิ

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.