อบต.มหาโพธิ โดยกองสวัสดิการสังคม นำผู้พิการที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เข้ารับรถเข็นวีลแชร์ ซึ่งเป็นการประกอบใหม่ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้นลดภาระของผู้ดูแล