วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายวิจิตร วาททัศนะ นายอำเภอสระโบสถ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะประโยชน์ จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน และ big cleaning day ตำบลมหาโพธิ ณ วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี