องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ได้จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนท้องถนน บริเวณข้างวัดโพธิ์กลางบ้านคลอง หมู่ที่ 6