กิจกรรมการป้องกันการทุจริต อบต.มหาโพธิ
วันที่ 2 มีนาคม 2563 อบต.มหาโพธิ นำโดยท่านนายกบุญลือ อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานโดยการให้ความรู้และรณรงค์การต่อต้านการทุจริต

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.