นายบุญลือ อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเด็กและเยาวชนฝึกพื้นฐานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลมหาโพธิ ณ โรงเรียนบ้านคลอง จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561