โครงการทำความสะอาดและกำจัดสิ่งกีดขวางในลำคลองเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ได้ดำเนินโครงการทำความสะอาดและกำจัดสิ่งกีดขวางในลำคลองเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางในแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลมหาโพธิ โดยมีนายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ พนักงาน ร่วมกับทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมมือกันอนุรักษ์ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำร่วมกัน