มหกรรมข้าวหอมมะลิ อำเภอสระโบสถ์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 อำเภอสระโบสถ์ได้จัดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร มหกรรมข้าวหอมมะลิ อำเภอสระโบสถ์ ณ สนามที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์  โดยมีนายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน องค์การบริหารส่วนมหาโพธิ นำโดยนายบุญลือ  อรรถศิริปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ร่วมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ได้ส่งนักกีฬาร่วมทำการแข่งขันถอนกล้า และดำนา และภายในงานยังมีสินค้าทางการเกษตรไว้จำหน่ายในราคาถูกให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย